Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Nữ mạng
10 Tháng 02

Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Nữ mạng

NHÂM TÝ 50 TUỔI - DƯƠNG NỮTướng tinh: Con Beo. Con dòng Thanh Đế, tân khổ Mạng Mộc- Dương nữTang Đố Mộc-Gỗ trong Dầu Sao: Thổ tú Đi xa không tổn hao tiền và tai nạn bệnh tậtHạn: Huỳnh tuyền: ...

Bính Tuất (lớn) (02.02.1946 - 21.01.1947) - Nữ mạng
14 Tháng 12

Bính Tuất (lớn) (02.02.1946 - 21.01.1947) - Nữ mạng

BÍNH TUẤT 76 TUỔI - DƯƠNG NỮTướng tinh: Con Trâu - Con dòng Huỳnh Đế, phú quý Bính Tuất (Ốc Thượng Thổ: Đất trên Nóc Nhà).Bính Tuất phần số Quý Bà Tương sanh tuổi mạng, cửa nhà dễ ...

Bính Tuất (lớn) (02.02.1946 - 21.01.1947) - Nam mạng
14 Tháng 12

Bính Tuất (lớn) (02.02.1946 - 21.01.1947) - Nam mạng

BÍNH TUẤT 76 TUỔI - DƯƠNG NAMTướng tinh: Con Trâu - Con dòng Huỳnh Đế, phú quý Bính Tuất (Ốc Thượng Thổ: Đất trên Nóc Nhà).Tương sanh tuổi mạng, cửa nhà dễ nênTánh hiền, nhưng chí không bềnGia đình, ...

Bính Tuất (29.01.2006 - 16.02.2007) - Nam mạng
14 Tháng 12

Bính Tuất (29.01.2006 - 16.02.2007) - Nam mạng

BÍNH TUẤT 16 TUỔI - DƯƠNG NAMTướng tinh: Con TrâuCon dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất trên nóc nhà)Nam mệnh cung phi là Chấn, thuộc Đông Tứ Mệnh

Bính Tuất (29.01.2006 - 16.02.2007) - Nữ mạng
14 Tháng 12

Bính Tuất (29.01.2006 - 16.02.2007) - Nữ mạng

BÍNH TUẤT 16 TUỔI - DƯƠNG NỮTướng tinh: Con Trâu - Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất trên nóc nhà)Nữ mệnh cung phi là Chấn, thuộc Đông Tứ Mệnh

Ất Dậu (lớn) (13.02.1945 - 01.02.1946) - Nữ mạng
14 Tháng 12

Ất Dậu (lớn) (13.02.1945 - 01.02.1946) - Nữ mạng

ẤT DẬU 77 TUỔI - ÂM NỮTướng tinh: Con Cua Con dòng Hắc Đế, phú quý Mạng: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng)Ất Dậu phần số Quý Bà Có chí tiến thủ vào hàng cao sangCương cường chẳng ...

Ất Dậu (lớn) (13.02.1945 - 01.02.1946) - Nam mạng
14 Tháng 12

Ất Dậu (lớn) (13.02.1945 - 01.02.1946) - Nam mạng

ẤT DẬU 77 TUỔI - ÂM NAMTướng tinh: Con Cua - Con dòng Hắc Đế, phú quý Mạng: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) Có chí tiến thủ vào hàng cao sangCương cường chẳng quản nguy nanTự tung, ...

Giáp Thân (lớn ) (25.01.1944 - 12.02.1945) - Nữ mạng
14 Tháng 12

Giáp Thân (lớn ) (25.01.1944 - 12.02.1945) - Nữ mạng

GIÁP THÂN 78 TUỔI - DƯƠNG NỮTướng tinh: Con Heo Con dòng Hắc Đế, phú quý Mạng: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng)Giáp Thân mạng Thủy Cụ Bà Nước nằm trong giếng ấy là an thânÍt người gian ...

Giáp Thân (lớn ) (25.01.1944 - 12.02.1945) - Nam mạng
14 Tháng 12

Giáp Thân (lớn ) (25.01.1944 - 12.02.1945) - Nam mạng

GIÁP THÂN 78 TUỔI - DƯƠNG NAMTướng tinh: Con HeoCon dòng Hắc Đế, phú quý Mạng: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) Nước nằm trong giếng ấy là an thânÍt người gian khổ hàn bầnThảnh thơi hưởng phúc, ...

Quý Mùi (lớn) (05.02.1943 - 24.01.1944) - Nữ mạng
14 Tháng 12

Quý Mùi (lớn) (05.02.1943 - 24.01.1944) - Nữ mạng

QUÝ MÙI 79 TUỔI - ÂM NỮTướng tinh: Con Cọp - Con dòng Thanh Đế, trường mạng Con dòng Thanh Đế, trường mạng Quý Mùi (Dương Liễu Mộc: )Gỗ cây Dương Liễu). Quý Mùi Cung Cấn Cụ Bà Mệnh ...

Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...