Mục đích ra đời TuviGLOBAL

TuviGLOBAL |
14 Tháng 06
Mục đích ra đời TuviGLOBAL

TuviGLOBAL.COM ra đời nhằm các mục đích sau: Với tính chất chủ trương làm việc thiện, làm việc nhân, TuviGLOBAL giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người già cả không nơi nương tựa, hoặc những người bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn như lũ lụt, đói kém, thiên tai,... giúp đỡ những người có hòan cảnh khó khăn tìm được công việc làm ổn định, .v.v.


Chỉ mang tính cách nghiên cứu, dịch vụ và giải trí đơn thuần, trung lập, không đả phá bất cứ ai, không chính trị, không mê tín dị đoan, không tôn giáo, không phân biệt chủng tộc.

TuviGLOBAL ra đời chỉ muốn sưu tầm, thu thập những đóng góp quý báu và tích lũy của bậc tiền nhân về bộ môn khoa học nhân văn, gìn giữ một nền văn hóa Tử Vi có từ cách đây ngàn năm, từ đó phát huy và nghiên cứu sâu rộng hơn bộ môn khoa học này.

Phục vụ không chỉ riêng cho người Việt Nam mà còn cho cả thế giới biết về một nền văn hóa đặc sắc, một bộ môn khoa học đáng được gìn giữ và kế thừa.

Bên cạnh bộ môn Tử Vi, TuviGLOBAL còn nghiên cứu đi sâu thêm về: Chu Dịch, Kinh Dịch, Tứ Trụ, Phong Thủy,... đồng thời nghiên cứu và so sánh với những nền văn hóa của các nước khác.

Xin chân thành cám ơn quý vị.

Tin liên quan

Đang lấy bài viết liên quan...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...