21 cách luật nhân quả an bài cuộc đời bạn
19 Tháng 06

21 cách luật nhân quả an bài cuộc đời bạn

Nhân quả sâu xa khó biết, khó hiểu, nhưng lại là quy luật quan trọng nhất, chi phối toàn bộ cuộc sống của mọi người, mọi chúng sinh, vì vậy, sự hiểu biết về nhân quả là điều đáng phải ...

Nghiệp và Nhân quả (Kinh Mahākammavibhaṅgasutta)
10 Tháng 10

Nghiệp và Nhân quả (Kinh Mahākammavibhaṅgasutta)

4 Hạng NgườiMột đoạn trong bài kinh Mahākammavibhaṅgasutta Đức Phật thuyết giảng cho Ngài Đại đức Ānanda, có 4 hạng người trong đời như sau:- Này Ānanda, trong đời này, có 4 hạng người, đó là:

Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...