Canh Dần (lớn) (17.02.1950 - 05.02.1951) - Nam mạng
14 Tháng 12

Canh Dần (lớn) (17.02.1950 - 05.02.1951) - Nam mạng

CANH DẦN 71 TUỔI - DƯƠNG NAMTướng tinh: Con Beo, Con dòng Thanh Đế, trường Mạng MẠNG : Tòng bá Mộc (Cây tùng bách)Tướng tinh: Xương con cọp, tướng tinh con heoMạng Mộc gặp năm Thổ là Khắc xuất: ...

Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Nữ mạng
11 Tháng 12

Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Nữ mạng

BÍNH DẦN 35 TUỔI - DƯƠNG NỮTướng tinh: Con TrĩCon dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Lư trung Hỏa (lửa trong lò)Mệnh: Hỏa gặp năm Thổ là Sinh xuất: XấuĐịa chi: tuổi Dần gặp Tý: Bình Hòa: Thuận ...

Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Nữ mạng
10 Tháng 12

Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Nữ mạng

MẬU NGỌ 43 TUỔI - DƯƠNG NỮTướng tinh: Con Heo - Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Thiên thượng Hỏa (Lửa lên trời)Mệnh: Hỏa gặp năm Thổ: Sinh xuất: XấuĐịa chi: tuổi Ngọ gặp Tý: Tương Xung: ...

Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Nữ mạng
18 Tháng 01

Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Nữ mạng

GIÁP NGỌ 67 TUỔI - DƯƠNG NỮTướng tinh: Chim Trĩ Con dòng Bạch Đế, phú quý Mạng: Sa trung Kim (vàng trong cát)Ngũ hành nạp âm bản mệnh là Sa Trung KimCung phi là Cấn, thuộc Tây Tứ Mệnh ...

Tân Mùi (lớn) (17.02.1931 - 05.02.1932) - Nữ mạng
18 Tháng 01

Tân Mùi (lớn) (17.02.1931 - 05.02.1932) - Nữ mạng

TÂN MÙI 90 TUỔI - ÂM NỮTướng tinh: Con Gấu Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh.Tân Mùi (Mạng: Lộ Bàng Thổ: Đất trên Đại Lộ) Tân Mùi tuổi mạng tương sanhTánh tình ngay thẳng, hiền lành dễ thươngThuận sanh ít ...

Tân Mùi (lớn) (17.02.1931 - 05.02.1932) - Nam mạng
18 Tháng 01

Tân Mùi (lớn) (17.02.1931 - 05.02.1932) - Nam mạng

TÂN MÙI 90 TUỔI - ÂM NAMTướng tinh: Con GấuCon dòng Huỳnh Đế, cô quạnh.Tân Mùi (Mạng: Lộ Bàng Thổ: Đất trên Đại Lộ) Tân Mùi tuổi mạng tương sanhTánh tình ngay thẳng, hiền lành dễ thươngThuận sanh ít gặp ...

Nhâm Thân (lớn) (06.02.1932 - 25.01.1933) - Nữ mạng
18 Tháng 01

Nhâm Thân (lớn) (06.02.1932 - 25.01.1933) - Nữ mạng

NHÂM THÂN 89 TUỔI - DƯƠNG NỮTướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý.Nhâm Thân (Mạng: Kiếm Phong Kim = Vàng trên Mũi Kiếm).Nhâm Thân sanh thuận Đông XuânBan ngày trọn tốt hưởng phần giàu sangPhong lưu lại ...

Nhâm Thân (lớn) (06.02.1932 - 25.01.1933) - Nam mạng
18 Tháng 01

Nhâm Thân (lớn) (06.02.1932 - 25.01.1933) - Nam mạng

NHÂM THÂN 89 TUỔI - DƯƠNG NAMTướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý.Nhâm Thân (Mạng: Kiếm Phong Kim = Vàng trên Mũi Kiếm).Nhâm Thân sanh thuận Đông XuânBan ngày trọn tốt hưởng phần giàu sangPhong lưu lại ...

Quý Dậu (lớn) (26.01.1933 - 13.02.1934) - Nữ mạng
18 Tháng 01

Quý Dậu (lớn) (26.01.1933 - 13.02.1934) - Nữ mạng

QUÝ DẬU 88 TUỔI - ÂM NỮTướng tinh: Con Đười ươi Con dòng Bạch Đế, phú quýQuý Dậu: Mạng: Kiếm Phong Kim (Vàng trên Mũi Kiếm).Quý Dậu tám sáu mấy aiChẳng phải tiền mua chẳng phải tàiKiếp sống mỗi người ...

Quý Dậu (lớn) (26.01.1933 - 13.02.1934) - Nam mạng
18 Tháng 01

Quý Dậu (lớn) (26.01.1933 - 13.02.1934) - Nam mạng

QUÝ DẬU 88 TUỔI - ÂM NAMTướng tinh: Con Đười ươi Con dòng Bạch Đế, phú quýQuý Dậu: Mạng: Kiếm Phong Kim (Vàng trên Mũi Kiếm).Quý Dậu tám sáu mấy aiChẳng phải tiền mua chẳng phải tàiKiếp sống mỗi người ...

Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...