Quy Định, Điều Kiện và Điều Khoản Khi Sử Dụng Website TuviGLOBAL.com

TuviGLOBAL |
11 Tháng 06
Quy Định, Điều Kiện và Điều Khoản Khi Sử Dụng Website TuviGLOBAL.com

Thoả thuận này ("Thoả thuận") được ký kết bởi và giữa bạn (“user”) và tuviglobal.com, ("TuviGLOBAL") về việc sử dụng của bạn đối với mọi tính năng của TuviGLOBAL ("Dịch vụ"). Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các quy định, điều kiện và điều khoản này. Website TuviGLOBAL này được sự bảo trợ về pháp lý do văn phòng luật sư Nick O’Malley Law Offices, tọa lạc tại: 1415 E. 17th St. # 100A, Santa Ana, CA 92708-USA.


 

1. Mô tả và cung cấp dịch vụ

Đây là website cung cấp dịch vụ có tên gọi là TuviGLOBAL, CompNetTech, tuviglobal.com, tuviglobal.net, web2pc.com, TuviGLOBAL sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về khoa Tử Vi, Chu Dịch, Phong Thủy, và các lãnh vực khoa học huyền bí khác như: Xem Tướng, Chỉ Tay, Bói Bài, Bói Toán .v.v.  nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu về môn khoa học huyền bí này, nói đúng hơn là nhu cầu giải trí về thú xem Tử Vi hiện nay. Tất cả các tên miền (domain) trên được quản lý và sở hữu bởi TuviGLOBAL Company (TuviGLOBAL Co.) có trụ sở tại: 13301 Verde Street # 3, Garden Grove, CA 92844, Hoa Kỳ.

Những dịch vụ do TuviGLOBAL cung cấp miễn phí  hay tính phí dịch vụ đều có sự chủ đích, không nằm ngoài việc quảng cáo và bạn phải chấp nhận những quảng cáo đó nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên website này. Các nhà tài trợ, quảng cáo và cho thuê lại quảng cáo là sự cần thiết đối với TuviGLOBAL Co., là nguồn kinh phí để tiếp tục cung cấp các dịch vụ miễn phí hay tính phí.

2. Chấp nhận quy định và điều kiện dịch vụ

Những giải đoán qua các mục tử vi bói toán được cung cấp bởi TuviGLOBAL Co. được căn cứ dựa trên các nguyên lý trong khoa tử vi lý số đông phương, tài liệu, sách vở để luận đoán những tác động của sao hạn đối với cá nhân cùng các sự việc có thể xảy ra. Những lời giải đoán hoàn toàn thuần túy là những luận đoán trong khoa chiêm tinh lý số và có thể khác biệt so với những lời giải đoán từ những chiêm tinh gia khác. Những giải đoán này hoàn toàn không mang tính cách cố vấn chuyên môn về pháp lý, y khoa, kinh tế, thương mại, gia đình hoặc những lĩnh vực khác. Những giải đoán này nhằm mục đích tạo cơ hội để mọi người chiêm nghiệm khoa tử vi bói toán đông phương. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sử dụng nào khác.

Khi bạn truy cập vào website TuviGLOBAL Co. tại http://tuviglobal.com này có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu sự mạo hiểm về nội dung của website, cũng như bạn phải đủ tự chủ khi gặp bất cứ hoàn cảnh nào liên quan đến tướng mạo, gia vận v.v.. nói chung là có ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm lý của bạn, và bạn đã chấp nhận các điều cảnh báo trên và trước khi đồng ý vào website TuviGLOBAL này. Nói rõ hơn một lần nữa là bạn phải chịu sự mạo hiểm về nội dung của website TuviGLOBAL và không được đổ thừa cho bất cứ ai bao gồm nhưng không giới hạn đến Tác giả, Nhà cung cấp dịch vụ, IP, Domain (tên miền).

3. Hủy và Ngừng dịch vụ

Chúng tôi hoàn toàn có quyền hủy, rút lại, kết thúc hoặc ngưng sự hoạt động của website này bao gồm nội dung và các dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước. Bạn đồng ý rằng TuviGLOBAL không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên nào cho việc hủy, rút, kết thúc hay ngưng cung cấp dịch vụ.

4. Bản quyền

Các nội dung và Dịch vụ trên TuviGLOBAL bao gồm nhưng không giới hạn tới văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, các nút có biểu tượng và phần mềm đều được sở hữu và kiểm soát bởi TuviGLOBAL Co.. Bộ sưu tập (có nghĩa sưu tầm, sắp xếp và tổng hợp) tất cả các nội dung trên website này và các dịch vụ đều là tài sản thuộc về TuviGLOBAL Co. hoặc nhà cung cấp nội dung. Bạn không được quyền sao chép nếu không có sự đồng ý của TuviGLOBAL Co.

5. Sử dụng Website và dịch vụ

Mọi thứ được sử dụng và hiển thị trên website này bao gồm nội dung và dịch vụ của nó không được phép sao chép, tái sản xuất và xuất bản, tải xuống, phân phối, trao đổi, bán, phát hành bằng bất kỳ cách nào ngoại trừ mục đích phi thương mại của bạn. Những cách sử dụng khác yêu cầu phải được sự đồng ý bằng văn bản của TuviGLOBAL Co.  Bạn đồng ý rằng bạn sử dụng website này, các nội dung và dịch vụ theo đúng quy trình pháp lý và không xâm phạm quyền, hoặc hạn chế và ngăn cản sự sử dụng và vận hành của website này, của các nội dung và dịch vụ trên website này với đối tác thứ ba. Các hạn chế và ngăn cản bao gồm nhưng không giới hạn là những hành động phi pháp có thể gây ra tổn hại đối với bất kỳ ai. Bạn phải chịu trách nhiệm và bồi thường các tổn hại cho TuviGLOBAL Co.. và các đối tác khác về bất kỳ khiếu nại gì phát sinh do việc sử dụng phạm pháp của bạn đối với nội dung và dịch vụ tại website này.

Bạn chỉ có thể hiển thị nội dung của Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân riêng của bạn (ví dụ: sử dụng không vì mục đích thương mại) và ngoài ra, không thể sao chép, tái tạo, thay đổi, chỉnh sửa, tạo ra các sản phẩm mới, hoặc hiển thị công khai bất kỳ nội dung nào. Ví dụ: bạn không thể sử dụng Dịch vụ để bán một sản phẩm hoặc dịch vụ; sử dụng Dịch vụ để tăng lưu lượng truy cập vào trang Web của bạn vì lý do thương mại, như quảng cáo bán hàng; lấy các kết quả từ Dịch vụ và định dạng lại và hiển thị chúng, hoặc sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập thông tin, thiết bị khác hoặc quy trình thủ công để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc chắn mục đích sử dụng Dịch vụ của bạn có được cho phép hay không, hãy liên hệ với chúng tôi. Ngoài ra, TuviGLOBAL sẽ có quyền đơn phương tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc quyền truy cập của bạn.  

6. Các website liên kết

Website này có một số hyperlink đường liên kết đến website của các đối tác thứ ba, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về điều kiện về nội dung của những website không nằm dưới quyền kiểm soát của TuviGLOBAL và các bộ phận liên quan. Các liên kết chỉ là để tạo thuận lợi cho khách hàng và không có nghĩa là những liên kết đó có mối quan hệ với TuviGLOBAL. Khi bạn truy cập vào những site liên kết trên website này, bạn chịu mạo hiểm hoàn toàn về việc sử dụng nội dung và dịch vụ đối với những website liên kết.

7. Sửa đổi Điều khoản

TuviGLOBAL Co. không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của TuviGLOBAL, bất kỳ thông tin nào trên website này, định kỳ sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên TuviGLOBAL này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, TuviGLOBAL Co. sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ TuviGLOBAL, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin tại TuviGLOBAL là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy. Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. TuviGLOBAL Co.. có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau,  không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại hoặc thực thể khác.

Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. TuviGLOBAL Co.. hoặc các đại diện của mình, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

8. Quy Định, Điều Kiện & Điều khoản khác.

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên TuviGLOBAL, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những quy định, điều kiện và điều khoản này đối với TuviGLOBALTuviGLOBAL Co. . Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên hoặc với bất kỳ quy định, điều kiện và điều khoản sử dụng thông tin trên TuviGLOBAL. thì phương thức duy nhất người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên website http://tuviglobal.com.

Nếu bất kỳ mục nào của quy định, điều kiện và điều khoản này không hợp lệ hoặc không có hiệu lực thì mục đó sẽ được thay thế bởi một quy định, điều kiện và điều khoản có hiệu lực và hợp lệ phù hợp với mục đích của điều khoản gốc và các điều khoản còn lại sẽ được thực hiện. Việc TuviGLOBAL không phản ứng đối với vi phạm do bạn hoặc những người khác gây ra không có nghĩa là TuviGLOBAL sẽ từ bỏ quyền phản ứng lại đối với các vi phạm tương tự hoặc sau này. Việc TuviGLOBAL không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Thoả thuận này sẽ được hiểu theo luật của tiểu bang California. Nếu bạn có ý kiến gì vui lòng email cho chúng tôi: lienlac@tuviglobal.com

Cập nhật lần cuối: Ngày 10 tháng 10 năm 2021

Tin liên quan

Đang lấy bài viết liên quan...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...