Hạn Thái Tuế là gì và năm hạn Thái Tuế
05 Tháng 07

Hạn Thái Tuế là gì và năm hạn Thái Tuế

Thái tuế còn gọi là Thái tuế tinh quân, Thái tuế chính là Mộc tinh (sao Mộc ) trên trời, bởi Mộc tinh cứ 12 tháng quay 1 vòng, cho nên người xưa gọi Mộc tinh là Tuế tinh hoặc ...

Dâng sao giải hạn và cách hóa giải
05 Tháng 07

Dâng sao giải hạn và cách hóa giải

Đầu năm mới, nhiều người dân lại đổ về các ngôi chùa để làm lễ dâng sao giải hạn với mong muốn một năm mới bình an. Và các hoạt động cúng, lễ, dâng sao lại diễn ra vô cùng ...

Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...