Ngày tàn của Quan Vân Trường
07 Tháng 11

Ngày tàn của Quan Vân Trường

Tôn Quyền mất nhiều năm trời trù bị để cuối cùng được nếm "quả ngọt" với chiến dịch kinh điển của Lữ Mông, đoạt lại Kinh Châu từ tay Lưu Bị, tiêu diệt danh tướng Quan Vân ...

Hành trình từ cừu nhân Tôn gia tới
07 Tháng 11

Hành trình từ cừu nhân Tôn gia tới

Ông từng là kẻ thù của Tôn Sách, về sau lại trở thành con rể của Tôn Sách. Ông cũng chính là người kế thừa Chu Du, Lữ Mông trở thành Đại đô đốc xuất sắc của Đông ...

Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...