dịch vụ

Đặt Tên Con và Đổi Tên

Dành cho khách hàng muốn đặt tên cho con hoặc đổi tên cho người lớn

$125 US

Trong các phương pháp ứng dụng để khai thác các thông tin vận số con người qua các Đại-tiểu vận, những Đại Sư khoa Tử Bình đã nhận thấy tên gọi của mỗi người cũng có ảnh hưởng chi phối nhất định đến vận số con người.

  • Nếu quý khách hàng có nhu cầu Đặt Tên Cho Con hoặc Đổi Tên Cho Người Lớn, xin vui lòng tham khảo qua trước bài này .
  • Thời gian bạn nhận bài trả lời là từ 48-72 giờ đồng hồ, kể từ khi bạn gửi thông tin theo form bên dưới.
  • Bài giải đáp sẽ được gửi trực tiếp đến email của bạn theo định dạng pdf.

Thông Tin Chung

Chọn dịch vụ
Ngày sinh theo :
Giới tính :
CAPTCHA Image
Mọi thắc mắc vui lòng gửi mail về support@tuvigobal.com hoặc vào trang liên hệ.
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...