dịch vụ

Lá Số Sinh Mổ

Dành cho khách hàng cần chọn lá số tốt để sinh mổ chỉ với

$175 US

Dành cho khách hàng vì hoàn cảnh đặc biệt phải nhờ y khoa can thiệp, do đó nhờ chuyên gia TuviGLOBAL chọn ngày giờ tốt để sinh con

Thông Tin Chung

Giới tính:

Cung cấp khoảng thời gian tìm lá số sinh mổ cho cháu bé là 10 ngày, và gửi câu hỏi về cho TuviGLOBAL trước 14 ngày.
Ví dụ: thời gian tìm lá số sinh mổ cho cháu bé là từ ngày 2/9/2019 đến ngày 12/9/2019 dương lịch.

Từ ngày:
Tháng:
Đến ngày:
Tháng:
Năm:
CAPTCHA Image

Thông Tin Vợ/Chồng Hoặc Con Cái (Nếu có)

Mọi thắc mắc vui lòng gửi mail về support@tuvigobal.com hoặc vào trang liên hệ.
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...