Ban Quản Trị

TuviGLOBAL |
14 Tháng 06
Ban Quản Trị

TuviGLOBAL version 2.0Joseph Dang
Quản trị viên trưởng Hosting Web Server & Marketing

Nigelle Tran
Trưởng Ban Điều Hành

K.A. Tran
Chuyên trách về pháp lý
V.P. Luật Sư: Nick OMalley

Thuy Thi Dinh
Tổng quản lý Website + Dịch vụ  chăm sóc Khách Hàng

Dong Van Dinh
Lập trình viên trưởng Coding + Quản lý dự án Công Nghệ

Thu Christine
Kế toán trưởng

Kevin Smith
Tổng Phụ trách hệ thống cổng thanh toán online

Chuyên gia: Mai Bình Chi
Trưởng khoa Chu Dịch & Dự Đoán

Chuyên gia: Nguyễn Xuân Nhật
Trưởng khoa Luận Giải Tử Vi & Phong Thủy Địa Lý

Chuyên gia: Đàm Hoàng Thông
Trưởng khoa Bộ phận Phong Thủy & Câu hỏi chuyên biệt

Chuyên gia: Chu Tử Phong
Phụ trách Chuyên mục Tử Vi Hàng Tuần

Cùng toàn thể anh chị em trong ban biên tập & kỹ thuật viên công ty TuviGLOBAL.


Tin liên quan

Đang lấy bài viết liên quan...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...