HUYỀN CƠ CỦA TỨ TRỤ

HUYỀN CƠ CỦA TỨ TRỤ

Tác giả: Lý Thuận Tường

Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 356 pages
Cuốn sách trình bày một cách hệ thống các khái niệm trong dự đoán tứ trụ như Âm dương ngũ hành, thiên can địa chi, sinh khắc hội hợp, cùng những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hành của tác giả, qua đó nêu lên quan điểm của tác giả về dự đoán tứ trụ, góp phần vào sự phát triển của môn học này, mà mục đích cuối cùng là những nỗ lực thay đổi vận mệnh, mang lại hạnh phúc cho con người.

Xem trước nội dung
Mua sách ebook gửi link download
$35
Thanh toán an toàn, giúp thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật và là hệ thống phòng chống gian lận bậc nhất hiện nay. Khi sử dụng PayPal, thông tin tài chính của bạn không chia sẻ với bất kỳ ai.
Xin lưu ý:
TuviGLOBAL không chấp nhận hoàn trả sách sau khi gửi sách đến khách hàng - TuviGLOBAL does not accept return and refund after delivery the book.

Các sách khác

Đang lấy dữ liệu sách...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...