THUẬT SỐ CHU DỊCH

THUẬT SỐ CHU DỊCH

Tác giả: Liên Châu

Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 336 pages
"Kinh Dịch" phản ánh mô thức phát triển tuần hoàn theo chu kỳ, "thôi miên đạo dĩ minh nhân sự" (suy đoán đạo trời để biết việc của con người), hướng dẫn con người nhận thức thế giới tự nhiên, khơi dậy trí tuệ sáng tạo; tu nhân dưỡng tính, để cùng với trời đất cảm ứng lẫn nhau, không ngừng sinh sôi, phát triển.

Xem trước nội dung
Mua sách ebook gửi link download
$30
Thanh toán an toàn, giúp thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật và là hệ thống phòng chống gian lận bậc nhất hiện nay. Khi sử dụng PayPal, thông tin tài chính của bạn không chia sẻ với bất kỳ ai.
Xin lưu ý:
TuviGLOBAL không chấp nhận hoàn trả sách sau khi gửi sách đến khách hàng - TuviGLOBAL does not accept return and refund after delivery the book.

Các sách khác

Đang lấy dữ liệu sách...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...