English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
HUYỀN CƠ CỦA TỨ TRỤ
Tác giả: Lý Thuận Tường
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 356 pages

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống các khái niệm trong dự đoán tứ trụ như Âm dương ngũ hành, thiên can địa chi, sinh khắc hội hợp, cùng những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hành của tác giả, qua đó nêu lên quan điểm của tác giả về dự đoán tứ trụ, góp phần vào sự phát triển của môn học này, mà mục đích cuối cùng là những nỗ lực thay đổi vận mệnh, mang lại hạnh phúc cho con người.

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$35 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.