English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
THẺ QUAN ÂM
Tác giả: Nguyễn Văn Trấn
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 311 pages


Việc xin thẻ (rút thẻ, xin xăm) ở các chùa chiền miếu mạo hoặc Đạo quán là tập tục được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Trong suốt hàng trăm hàng nghìn năm nay, người ta vẫn tin tưởng vào sự linh nghiệm của việc này, cũng có người coi đó là việc nhất định phải làm sau khi vào chùa lễ Phật hoặc cúng Thần, có thể là họ chỉ hi vọng rằng những lời lẽ huyền diệu sâu xa đó sẽ giúp họ xem xét, suy ngẫm lại về cuộc đời của con người.
Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$30 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.