English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
ĐẠO GIÁO SINH TỬ KỲ THƯ
Tác giả: Tống Đạo Nguyên
Người dịch: Cổ Đồ Thư. Tận cùng của sự sống là gì ? Chúng ta sẽ gặp điều gì sau khi chết đi ? Các dân tộc và tôn giáo khác nhau đều có những giả thuyết, kiến giải riêng biệt đối với vấn đề này. Đạo giáo, thứ tôn giáo bản địa của Trung Quốc, cũng đưa ra những quan điểm riêng với những đặc sắc riêng biệt gắn liền với bản sắc của tôn giáo mình đối với vấn đề sinh tử.
Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$40 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.