English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
M: Miếu Địa   V: Vượng Địa   Đ: Đắc Địa   H: Hãm Địa   B: Bình Hòa       Kim   Mộc   Thủy   Hỏa   Thổ      
TỴTỬ TỨC
 
THIÊN TƯỚNG Đ
Phong Cáo
Thiên Giải
Thiên Quý
Phá Toái
Trực Phù
Đại Hao
-
TUYỆT
92
NGỌPHU THÊ
 TRIỆT
THIÊN LƯƠNG M
Thiên Khôi
Thiên Phúc
Thiên Hình
Thái Tuế
Phục Binh
+
THAI
102
MÙIHUYNH ĐỆ
 TRIỆT
LIÊM TRINH Đ
THẤT SÁT Đ
Văn Xương
Văn Khúc
Thiếu Dương
Đà La
Thiên Không
Quan Phủ
-
DƯỠNG
112
THÂNMỆNH
 
Lộc Tồn
Thiên Mã
Bác Sĩ
Thiên Thọ
Địa Không
Cô Thần
Tang Môn
+
TRÀNG SINH
2
THÌNTÀI BẠCH
 
CỰ MÔN H
Địa Giải
Quốc Ấn
Phượng Các
Giải Thần
Tam Thai
Quả Tú
Hỏa Tinh
Điếu Khách
Bệnh Phù
Thiên La
+
MỘ
82Họ tên : a
Sinh ngày 4 , Tháng 10 , Năm Canh Ngọ
Giờ Mão
Dương Nam
Cục : Thủy Nhị Cục
Mệnh : Lộ Bàng Thổ (Đất Giữa Đường)
Sao chủ mệnh : Phá Quân
Sao chủ thân : Hỏa Tinh

Lượng Chỉ : 4 Lượng 2 Chỉ


DẬUPHỤ MẪU
 
Thai Phụ
Hồng Loan
Thiếu Âm
Lực Sĩ
Ân Quang
Kình Dương
-
MỘC DỤC
12
MÃOTẬT ÁCH
 
TỬ VI B
THAM LANG H
Đào Hoa
Thiên Đức
Thiên Hỉ
Phúc Đức
Hỷ Thần
Lưu Hà
Thiên Sứ
-
TỬ
72
TUẤTPHÚC ĐỨC
 TUẦN   
THIÊN ĐỒNG H
Thiên Y
Hóa Kỵ
Hoa Cái
Long Trì
Thanh Long
Bát Tọa
Thiên Riêu
Quan Phù
Địa Võng
+
QUAN ĐỚI
22
DẦNTHIÊN DI  THÂN
 
THIÊN CƠ M
THÁI ÂM H
Thiên Việt
Thiên Trù
Hóa Khoa
Thiên Tài
Địa Kiếp
Bạch Hổ
Phi Liêm
+
BỆNH
62
SỬUNÔ BỘC
 
THIÊN PHỦ B
Hữu Bật
Tả Phù
Đường Phù
Long Đức
Tấu Thư
Thiên Thương
-
SUY
52
QUAN LỘC
 
THÁI DƯƠNG H
Hóa Lộc
Đẩu Quân
Thiên Khốc
Thiên Hư
Linh Tinh
Tuế Phá
Tướng Quân
+
ĐẾ VƯỢNG
42
HỢIĐIỀN TRẠCH
 TUẦN   
VŨ KHÚC H
PHÁ QUÂN H
Văn Tinh
Thiên Quan
Hóa Quyền
Nguyệt Đức
Kiếp Sát
Tử Phù
Tiểu Hao
-
LÂM QUAN
32
M: Miếu Địa   V: Vượng Địa   Đ: Đắc Địa   H: Hãm Địa   B: Bình Hòa       Kim   Mộc   Thủy   Hỏa   Thổ      


LƯU Ý KHI IN BẢN MÀU HOẶC TRẮNG ĐEN

Khi nhấn vào nút Print , bạn được chuyển sang phiên bản in ấn trong tab mới. Để in, vui lòng thực hiện các bước sau đây:

 • FireFox
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn File -- >Page Setup
  2. Chọn Print Background (colors & images)
  3. Trở lại menu của trình duyệt chọn Print
 • Chrome
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn Print
  2. Chọn More setting
  3. Chọn Backgound graphics
  6. Bấm Print để in
 • Internet Explorer
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn File -- >Page Setup
  2. Chọn Paper -- > Size = A4 210x297
  3. Trở lại menu của trình duyệt chọn Tools
  4. Internet Options
  5. Advanced
  6. Print background colors and images