English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
M: Miếu Địa   V: Vượng Địa   Đ: Đắc Địa   H: Hãm Địa   B: Bình Hòa       Kim   Mộc   Thủy   Hỏa   Thổ      
TỴPHU THÊ
 
THIÊN CƠ V
Văn Tinh
Thiên Trù
Nguyệt Đức
Kiếp Sát
Phá Toái
Tử Phù
Tiểu Hao
-
TUYỆT
105
NGỌHUYNH ĐỆ
 
TỬ VI M
Địa Kiếp
Thiên Khốc
Thiên Hư
Tuế Phá
Tướng Quân
+
THAI
115
MÙIMỆNH
 
Địa Giải
Đường Phù
Thiên Việt
Thiên Quan
Long Đức
Tấu Thư
Đẩu Quân
Thiên Tài
-
DƯỠNG
5
THÂNPHỤ MẪU
 TRIỆT
PHÁ QUÂN H
Thiên Giải
Hóa Quyền
Bạch Hổ
Phi Liêm
+
TRÀNG SINH
15
THÌNTỬ TỨC
 
THẤT SÁT H
Tả Phù
Hoa Cái
Long Trì
Thanh Long
Tam Thai
Địa Không
Quan Phù
Thiên La
+
MỘ
95Họ tên :
Sinh ngày 1 , Tháng 1 , Năm Giáp Tý
Giờ Mùi
Dương Nam
Cục : Thổ Ngũ Cục
Mệnh : Hải Trung Kim (Vàng Dưới Biển)
Sao chủ mệnh : Tham Lang
Sao chủ thân : Liêm Trinh

Lượng Chỉ : 4 Lượng 2 Chỉ


DẬUPHÚC ĐỨC  THÂN
 TRIỆT
Phong Cáo
Thiên Phúc
Đào Hoa
Thiên Đức
Thiên Hỉ
Phúc Đức
Hỷ Thần
Thiên Thọ
Thiên Hình
Lưu Hà
Hỏa Tinh
-
MỘC DỤC
25
MÃOTÀI BẠCH
 
THÁI DƯƠNG V
THIÊN LƯƠNG V
Văn Xương
Hóa Kỵ
Hồng Loan
Thiếu Âm
Lực Sĩ
Kình Dương
Linh Tinh
-
TỬ
85
TUẤTĐIỀN TRẠCH
 TUẦN   
LIÊM TRINH M
THIÊN PHỦ V
Hữu Bật
Quốc Ấn
Hóa Lộc
Phượng Các
Giải Thần
Bát Tọa
Quả Tú
Điếu Khách
Bệnh Phù
Địa Võng
+
QUAN ĐỚI
35
DẦNTẬT ÁCH
 
VŨ KHÚC V
THIÊN TƯỚNG M
Lộc Tồn
Hóa Khoa
Thiên Mã
Bác Sĩ
Ân Quang
Cô Thần
Tang Môn
Thiên Sứ
+
BỆNH
75
SỬUTHIÊN DI
 
THIÊN ĐỒNG H
CỰ MÔN H
Thai Phụ
Thiên Y
Thiên Khôi
Thiếu Dương
Thiên Riêu
Đà La
Thiên Không
Quan Phủ
-
SUY
65
NÔ BỘC
 
THAM LANG H
Thiên Quý
Thái Tuế
Phục Binh
Thiên Thương
+
ĐẾ VƯỢNG
55
HỢIQUAN LỘC
 TUẦN   
THÁI ÂM M
Văn Khúc
Trực Phù
Đại Hao
-
LÂM QUAN
45
M: Miếu Địa   V: Vượng Địa   Đ: Đắc Địa   H: Hãm Địa   B: Bình Hòa       Kim   Mộc   Thủy   Hỏa   Thổ      


LƯU Ý KHI IN BẢN MÀU HOẶC TRẮNG ĐEN

Khi nhấn vào nút Print , bạn được chuyển sang phiên bản in ấn trong tab mới. Để in, vui lòng thực hiện các bước sau đây:

 • FireFox
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn File -- >Page Setup
  2. Chọn Print Background (colors & images)
  3. Trở lại menu của trình duyệt chọn Print
 • Chrome
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn Print
  2. Chọn More setting
  3. Chọn Backgound graphics
  6. Bấm Print để in
 • Internet Explorer
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn File -- >Page Setup
  2. Chọn Paper -- > Size = A4 210x297
  3. Trở lại menu của trình duyệt chọn Tools
  4. Internet Options
  5. Advanced
  6. Print background colors and images