Vài nét về Tứ Trụ

Tứ Trụ |

Trong kho tàng dự đoán học Trung Hoa có lưu truyền huyền thoại về môn Bấm Độn xung quanh nhân vật Khổng Minh thời Tam Quốc. Môn học Bấm Độn có từ khi nào và ai đã tạo ra nó thì chưa rõ, nhưng có thể biết chắc rằng môn học Bấm Độn là một biến thể của dự đoán Tứ Trụ.

Dự đoán Tứ Trụ khắc phục được hạn chế ở một số môn học dự đoán khác là đưa ra được “Mức Độ” diễn tiến của sự kiện. Mô hình Tứ trụ được mã hoá thật gọn với bốn yếu tố thời gian: năm, tháng, ngày, giờ căn cứ vào đó lập luận theo Âm Dương Ngũ Hành để dự đoán.

Âm Dương không có gì để bàn, riêng Ngũ Hành cần phải nói rằng: Các phương pháp dự đoán Tứ Trụ trước nay đã không sử dụng đúng và toàn diện khả năng của Ngũ Hành. Thay vì phải sử dụng 10 đồ hình Ngũ Hành Biến Hoá để lập luận, các phương pháp ấy chỉ sử dụng 2 đồ hình Tương Sinh & Tương Khắc khiến cho khối Tứ Trụ bị ngắt ra thành từng đoạn. Những sách dạy về bói toán dự đoán có tham khảo qua, tôi không thấy đề cập đến lý thuyết Ngũ Hành Biến Hoá với 10 đồ hình. 

Ngũ Hành Biến Hoá với 10 đồ hình hiện nay chỉ bên Đông Y là có giáo trình giảng dạy. Là thầy thuốc Đông Y, phải biết Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc nhưng khi luận bệnh thì phải dùng Ngũ Hành Biến Hoá. Hiểu một cách nôm na là Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc chỉ để biết, còn khi luận bệnh phải sử dụng Ngũ Hành Biến Hoá. Nói gọn: “Cơ thể con người là một thể thống nhất, chỉ dùng 2 đồ hình Tương Sinh Tương Khắc để luận bệnh là sai !”

Tương tự, Tứ Trụ được xem là một khối thống nhất 4 yếu tố thời gian, nên việc sử dụng 2 đồ hình Tương Sinh Tương Khắc để dựđoán là không đúng và kết quả dự đoán sẽ không chính xác. Các phương pháp dự đoán Tứ Trụ hiện nay có đưa vào khái niệm Lệnh Tháng để giải quyết vấn nạn này. Cách giải quyết mang tính chắp vá không toàn diện dẫn đến hậu quả là phải có “Kinh nghiệm lập luận (?!)” Điều này cần phải được thay đổi.

Tứ Trụ với 4 yếu tố thời gian là khối thông tin mã hoá khả năng của sự kiện & con người trong không gian, thời gian mà chúng tồn tại. Tương tự như bên Đông Y, xem con người với tự nhiên là 1 chỉnh thể thống nhất. Vì thế, tôi sẽ sử dụng các cách thức lập luận cơ bản bên Đông Y áp dụng vào môn học Tứ Trụ để xây dựng nên phương pháp dự đoán mới.

Phương pháp mới này rất dễ học và dễ sử dụng. Cơ sở lý thuyết của Tứ Trụ khi có dịp tôi sẽ đưa lên mạng. Riêng kỹ thuật thực hành Tứ Trụ sẽ được trình bày ngắn gọn để người mới học có thể nhìn thấy ngay được kết quả dự đoán ở mức độ Tốt-Xấu. Đi vào chi tiết đã có các bảng chuẩn để điền vào. Căn cứ vào các chi tiết ấy, sử dụng khả năng tư duy để lập luận nhằm đưa ra kết quả tổng thể là phần còn lại nơi người dự đoán.

Tin liên quan

Đang lấy bài viết liên quan...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...