TỬ VI NGHIỆM LÝ TOÀN THƯ

TỬ VI NGHIỆM LÝ TOÀN THƯ

Tác giả: Cụ Thiên Lương

Trong chiều hướng phá bỏ tính cách huyền bí mê hoặc của khoa tử vi, đưa khoa này về chỗ thực dụng, về tính nhân bản của con người, về đạo sống ở đời. Thiên Lương tiên sinh đã quan niệm tử vi như là một đạo lý của thánh nhân xưa, một môn giáo dục đạo đức của kẻ sĩ, tự biết mình, biết người để chuyển hóa dễ dàng và thích nghi với đời sống cá nhân và cộng đồng xã hội.

Xem trước nội dung
Mua sách ebook gửi link download
$30
Thanh toán an toàn, giúp thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật và là hệ thống phòng chống gian lận bậc nhất hiện nay. Khi sử dụng PayPal, thông tin tài chính của bạn không chia sẻ với bất kỳ ai.
Xin lưu ý:
TuviGLOBAL không chấp nhận hoàn trả sách sau khi gửi sách đến khách hàng - TuviGLOBAL does not accept return and refund after delivery the book.

Các sách khác

Đang lấy dữ liệu sách...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...