TỬ VI HÀM SỐ

TỬ VI HÀM SỐ

Tác giả: Nguyễn Phát Lộc
Ngày xuất bản: Xuất bản năm Nhâm Tý

Tổng số trang: 495 pages

Sách E-book download: $25
Sách shipping gửi đến nhà: $65

Quyển sách này chỉ cách lấy số và nhất là chỉ cách đoán số Tử vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp. Để giản dị hóa công việc này, quyển sách đặc biệt nhấn mạnh đến hai phần:
- Định nghĩa và giải thích những ý niệm căn bản của Tử vi, đồng thời trình bày nền tảng triết ý của khoa Tử vi qua lý thuyết Âm Dương ngũ hành. Trong phần này, có những tham luận đại cương về các cung, về các sao, về bản mệnh, cục cách, về Âm Dương ngũ hành, về hàm số Tử vi và về giá trị khoa Tử vi.
- Phân tích ý nghĩa của 14 chính tinh và 96 phụ tinh thông dụng của lá số Tử vi.

Xem trước nội dung
Mua sách ebook gửi link download
$35
Mua sách giấy shipping tận nhà
$65
Thanh toán an toàn, giúp thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật và là hệ thống phòng chống gian lận bậc nhất hiện nay. Khi sử dụng PayPal, thông tin tài chính của bạn không chia sẻ với bất kỳ ai.
Xin lưu ý:
TuviGLOBAL không chấp nhận hoàn trả sách sau khi gửi sách đến khách hàng - TuviGLOBAL does not accept return and refund after delivery the book.

Các sách khác

Đang lấy dữ liệu sách...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...