TIÊN THIÊN DIỆC SỐ

TIÊN THIÊN DIỆC SỐ

Tác giả: Lê Văn Nhàn

Quyển sách này gốc quẻ ông Quỷ cốc Tiên ông bày ra, nhứt động ngũ tịnh độn giáp toán trừ hay vô cùng, có 64 quẻ in lập thành coi thì biết hào phi thần, phục thần và quấy thần, thế thần, đóng ở đâu cũng biết khỏi lo, có chỉ rành tháng và ngày, ai tới coi sự chi biết đắc thất nên hư kết quả ứng chẳng sai, có sáu mươi mấy bài phú huỳnh kim giải nghĩa rất cao.

Xem trước nội dung
Mua sách ebook gửi link download
$35
Thanh toán an toàn, giúp thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật và là hệ thống phòng chống gian lận bậc nhất hiện nay. Khi sử dụng PayPal, thông tin tài chính của bạn không chia sẻ với bất kỳ ai.
Xin lưu ý:
TuviGLOBAL không chấp nhận hoàn trả sách sau khi gửi sách đến khách hàng - TuviGLOBAL does not accept return and refund after delivery the book.

Các sách khác

Đang lấy dữ liệu sách...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...