KHỔNG MINH THẦN TÓAN

KHỔNG MINH THẦN TÓAN

Tác giả: Trần Đại Bính

"Khổng Minh Thần Toán" là một danh tác của Khổng Minh, vị quân sư của Lưu Bị đời Tam quốc, và có thể nói là vị quân sư của mọi triều đại (về sau, của Trung Hoa). "Khổng Minh Thần Toán" trải qua bao thế kỷ, đã vẫn là một thứ KIM CHỈ NAM cho mọi tầng lớp người ở Trung Hoa cũng như ở các quốc gia Á châu chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước này.

Xem trước nội dung
Mua sách ebook gửi link download
$25
Thanh toán an toàn, giúp thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật và là hệ thống phòng chống gian lận bậc nhất hiện nay. Khi sử dụng PayPal, thông tin tài chính của bạn không chia sẻ với bất kỳ ai.
Xin lưu ý:
TuviGLOBAL không chấp nhận hoàn trả sách sau khi gửi sách đến khách hàng - TuviGLOBAL does not accept return and refund after delivery the book.

Các sách khác

Đang lấy dữ liệu sách...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...