DỊCH HỌC TÂN BIÊN

DỊCH HỌC TÂN BIÊN

Tác giả: Kim Hac TV

Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 423 pages

Đạo trời biến hóa, mọi vật theo biến hóa mà thay đổi tính mệnh, đạo chuyển dời luôn, biến hóa mà không ở một chỗ, chan hòa khắp chốn, trên dưới vô thường, cương như dịch vị. Dịch vốn là biến, không biến chẳng phải là dịch, có biến mới thông, không thông chẳng thể biến...nắm chắc tượng lý dịch mà không máy móc, khô cứng, học vẹt thì mới dễ dàng tùy nghi vận dụng biến hóa...

Xem trước nội dung
Mua sách ebook gửi link download
$40
Thanh toán an toàn, giúp thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật và là hệ thống phòng chống gian lận bậc nhất hiện nay. Khi sử dụng PayPal, thông tin tài chính của bạn không chia sẻ với bất kỳ ai.
Xin lưu ý:
TuviGLOBAL không chấp nhận hoàn trả sách sau khi gửi sách đến khách hàng - TuviGLOBAL does not accept return and refund after delivery the book.

Các sách khác

Đang lấy dữ liệu sách...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...