CHỌN VIỆC THEO LỊCH ÂM

CHỌN VIỆC THEO LỊCH ÂM

Tác giả: Bảo Khố
Ngày xuất bản: 2007

Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 195 pages

Thiên chính là vũ trụ, phần bao nhúng Trái Đất chúng ta. Thiên gồm có: Nhật (Mặt Trời), Nguyệt (Mặt Trăng), Tinh (các vì sao hay các vì tinh tú), các yếu tố này của Thiên luôn luôn từng giờ, từng tháng, từng năm chiếu thẳng xuống Trái Đất, xuống từng người. Sự trực chiếu của Nhật theo năm, của Nguyệt theo tháng, của Tinh thì theo tất cả các mức độ thời gian là năm tháng ngày và giờ. Sự trực chiếu này qua các Cát tinh, Hung tinh. Các Cát Tinh, Hung tinh trực chiếu xuống Trái đất theo một quy luật nhất định, quy luật trực chiếu này thể hiện qua năm, tháng, ngày và giờ theo lịch Âm và lịch Can Chi.

Xem trước nội dung
Mua sách ebook gửi link download
$35
Mua sách giấy shipping tận nhà
$65
Thanh toán an toàn, giúp thông tin thẻ tín dụng của bạn được bảo mật và là hệ thống phòng chống gian lận bậc nhất hiện nay. Khi sử dụng PayPal, thông tin tài chính của bạn không chia sẻ với bất kỳ ai.
Xin lưu ý:
TuviGLOBAL không chấp nhận hoàn trả sách sau khi gửi sách đến khách hàng - TuviGLOBAL does not accept return and refund after delivery the book.

Các sách khác

Đang lấy dữ liệu sách...
Đang cập nhập hóa đơn, vui lòng đợi...