English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
Chuyện Nam Nữ-Sanh con trai hay gái
Dịch vụ này dành cho khách hàng muốn hỏi về chuyện Nam Nữ, sinh con trai hay con gái
Phí thanh toán: $50 / 1 câu hỏi
Thời gian bạn nhận bài bài trả lời là từ 48-72 giờ đồng hồ, kể từ khi bạn gửi thông tin theo form bên dưới.
Bài trả lời sẽ được gửi trực tiếp đến email của bạn.
THÔNG TIN CHUNG

Họ tên đầy đủ (ghi tiếng Việt có dấu)

Email phải có thực, bộ phận giải đáp TuviGLOBAL sẽ gửi câu trả lời vào emal này
NỘI DUNG CÂU HỎI


Vui lòng ghi rõ ngày cụ thể

Vui lòng ghi rõ ngày cụ thể

Vui lòng ghi rõ ngày cụ thể

Vui lòng ghi rõ ngày cụ thểGõ lại các ký tự trong hình bên.Dịch vụ khác:

Nếu bạn ở VN và không có thẻ thanh toán trực tuyến, bạn có thể thực hiện thanh toán qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản tại VN. Xin xem thông tin tại đây.
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.