English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
ĐẶT TÊN CHO CON
Xin vui lòng tham khảo bài viết Khoa học đặt tên con.
Dịch vụ này yêu cầu khách hàng cung cấp tối thiểu 10 tên họ, chuyên gia chu dịch sẽ chọn ra 1 tên tốt nhất cho bé.
Trường hợp nếu chuyên gia không chọn được tên nào tốt nhất trong số 10 tên họ đó, khi đó chuyên gia sẽ thông báo để bạn cung cấp thêm tên họ khác, và bạn không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho đến khi chuyên gia tìm được 1 tên họ tốt nhất cho bé.
Nhưng nếu chuyên gia đã tìm được 1 tên họ tốt nhất rồi theo như quẻ dịch đã gieo, mà khách hàng vẫn không hài lòng thì cũng có thể tiếp tục cung cấp thêm 10 tên họ khác nữa để chuyên gia chọn tiếp, nhưng trường hợp này thì phải đóng phí $50 như lần dịch vụ đầu tiên.
Lưu ý : Đối với dịch vụ này chuyên gia không thể tham gia đặt tên cho bé, mà chỉ lựa chọn ra 1 tên tốt nhất trong số tên họ mà bố mẹ bé đã cung cấp sẵn.
Sau khi khách hàng nhận được bài giải với tên họ được chọn, chúng tôi từ chối giải đáp mọi thắc mắc hay bất cứ câu hỏi nào khác có liên quan đến quẻ dịch, tên quẻ, tất cả những câu hỏi hay thắc mắc có liên quan đến nội dung trong bài luận giải…. Xin quý khách hàng lưu ý điều này trước khi điền thông tin gửi đi và thanh toán phí.

Thời gian bạn nhận bài bài trả lời là từ 48-72 giờ đồng hồ, kể từ khi bạn gửi thông tin theo form bên dưới.
Bài trả lời về đặt tên con sẽ được gửi trực tiếp đến email của bạn theo định dạng pdf. PHÍ THANH TOÁN: $50 US / 1 câu hỏi (Năm mươi đô la Mỹ)
CUNG CẤP HỌ TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA CHA VÀ MẸ CỦA BÉ

Họ tên đầy đủ (ghi tiếng Việt có dấu)

Họ tên đầy đủ (ghi tiếng Việt có dấu)

Vui lòng nhập địa chỉ email thật, để nhận câu trả lời từ TuviGLOBAL.
CUNG CẤP GIỜ + NGÀY THÁNG NĂM SANH theo DƯƠNG LỊCH của BÉ (Phần bắt buộc):

AM PM

Nếu sinh ở Việt Nam ghi rõ sanh ở miền Nam hay miền Bắc. (Ví dụ: 4 giờ 10 phút tại San Diego, USA)
Ngày sinh (Dương lịch)
Ngày :   Tháng :   Năm :

Nam Nữ
SAU ĐÂY LÀ PHẦN LIỆT KÊ DANH SÁCH NHỮNG TÊN TỰ CHỌN MÀ BẠN THÍCH (ĐỂ CHU DỊCH CHỈ CHỌN RA 1 TÊN TỐT NHẤT). BẠN PHẢI CHỌN ĐƯỢC TỐI THIỂU 10 TÊN HỌ ĐẦY ĐỦ.

Họ tên đầy đủ (ghi tiếng Việt có dấu)

Gõ lại các ký tự trong hình để hệ thống tránh được các công cụ hack.Dịch vụ khác:

Nếu bạn ở VN và không có thẻ thanh toán trực tuyến, bạn có thể thực hiện thanh toán qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản tại VN. Xin xem thông tin tại đây.
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.