English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
TỬ VI ĐẨU SỐ
Tác giả: Lý Học - Nguyễn Mạnh Bảo
Khắp nơi chúng ta lúc nào cũng bị nhuần, thấm trong luồng, tạm gọi là Vũ-Trụ-Tuyến kết hợp bằng hàng triệu vi phân tử khác nhau xuyên qua ta hàng ngày, trong suốt đời chúng ta.

Ông Nguyễn Mạnh Bảo đã Toán pháp hóa một khoa cổ học Đông Phương, với những đồ biểu của ông, ông tính vận-mạng-họa-phước còn mau lẹ hơn tôi tính một cái đà bê tông cột sắt bằng bàn toán tối tân.
Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$30 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.