English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
MUỐN LUẬN ĐÓAN ĐÚNG SỐ TỬ VI
Tác giả: Huyền Vi
Chúng ta ai cũng phải tin rằng Vũ trụ và muôn vật không phải bỗng dưng có, mà phải là công trình của một đấng thiêng liêng, cao cả. Đấng Thiêng liêng ấy, ta gọi là tạo hóa hay Thượng đế, đã tạo dựng nên muôn loài và lặng lẽ điều khiển bằng những luật mầu nhiệm mà trí óc loài người không sao suy luận nổi.
Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$25 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.