English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
TỬ VI HÀM SỐ
Tác giả: Nguyễn Phát Lộc
Tổng số trang: 495 pages
Sách E-book download: $25
Sách shipping gửi đến nhà: $65

Quyển sách này chỉ cách lấy số và nhất là chỉ cách đoán số Tử vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp. Để giản dị hóa công việc này, quyển sách đặc biệt nhấn mạnh đến hai phần:
- Định nghĩa  và giải thích những ý niệm căn bản của Tử vi, đồng thời trình bày  nền tảng triết ý của khoa Tử vi qua lý thuyết Âm Dương ngũ hành. Trong phần này, có những tham luận đại cương về các cung, về các sao, về bản mệnh, cục cách, về Âm Dương ngũ hành, về hàm số Tử vi và về giá trị khoa Tử vi.
- Phân tích ý nghĩa của 14 chính tinh và 96 phụ tinh thông dụng của lá số Tử vi.

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$35 US

Mua Sách Shipping
$65 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.