English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
TỬ VI NGHIỆM LÝ TOÀN THƯ
Tác giả: Cụ Thiên Lương
Trong chiều hướng phá bỏ tính cách huyền bí mê hoặc của khoa tử vi, đưa khoa này về chỗ thực dụng, về tính nhân bản của con người, về đạo sống ở đời. Thiên Lương tiên sinh đã quan niệm tử vi như là một đạo lý của thánh nhân xưa, một môn giáo dục đạo đức của kẻ sĩ, tự biết mình, biết người để chuyển hóa dễ dàng và thích nghi với đời sống cá nhân và cộng đồng xã hội.
Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$30 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.