English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
CHỌN VIỆC THEO LỊCH ÂM
Tác giả: Bảo Khố
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 195 pages

Thiên chính là vũ trụ, phần bao nhúng Trái Đất chúng ta. Thiên gồm có: Nhật (Mặt Trời), Nguyệt (Mặt Trăng), Tinh (các vì sao hay các vì tinh tú), các yếu tố này của Thiên luôn luôn từng giờ, từng tháng, từng năm chiếu thẳng xuống Trái Đất, xuống từng người. Sự trực chiếu của Nhật theo năm, của Nguyệt theo tháng, của Tinh thì theo tất cả các mức độ thời gian là năm tháng ngày và giờ. Sự trực chiếu này qua các Cát tinh, Hung tinh. Các Cát Tinh, Hung tinh trực chiếu xuống Trái đất theo một quy luật nhất định, quy luật trực chiếu này thể hiện qua năm, tháng, ngày và giờ theo lịch Âm và lịch Can Chi. 

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$35 US

Mua Sách Shipping
$65 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.