English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
TỬ VI ĐẨU SỐ NHẬP MÔN
Tác giả: Lâm Canh Phàm
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 199 pages

Các bước lập lá số tử vi...
Phương pháp luận giải lá số tử vi...Tử vi đẩu số bắt nguồn từ thời nào? Cho đến nay còn có nhiều tranh luận về vấn đề này. Cuốn sách được soạn dịch trên cuốn Tử vi Đẩu số 10 ngày thông của Tinh đẩu Lâm Canh Phàm Trung Quốc. Lá số tử vi được trình bày trên thiên bàn, địa bàn. Thiên bàn ở giữa, chung quanh là địa bàn với 12 cung. Tại Thiên bàn, ghi năm, tháng, ngày giờ sinh, giới tính, mênh và cục.

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$45 US

Mua Sách Shipping
$75 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.