English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
BÍ ẨN VỀ BÁT QUÁI
Tác giả: Diêu Vĩ Quân - Tăng Lỗi Quang
Tổng số trang: 296 trang.

Bất cứ văn hóa nào, do đặc tính của nó, đều có chỗ đứng nhứt định. Văn hóa thần bí Trung Hoa là một phần quan trọng của nền văn hóa Trung Hoa: so với văn hóa tao nhã lấy Nho học làm hạt nhân, văn hóa thần bí là văn hóa đời thường...Văn hóa thần bí là một cái kho biến ảo thần kỳ, người theo học nhìn thấy ánh hào quang của trí tuệ; nhà cầm quyền tổng kết được những quyền mưu giữ chính quyền; người kinh doanh lấy được của cải dồi dào; kẻ mê tín cầu xin sợi dây trói mình.


Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$35 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.