English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
ĐỊA LÝ TRỊ SOẠN PHÚ
Tác giả: Cao Trung

Ta đã biết địa lý có 2 phần: Loan đầu và Lý khí. Loan đầu là những gì thực tiễn của khoa Địa lý mà ta có thể trông thấy trực tiếp trên đất đai nếu ta biết tìm nó. Lý khí là phần trừu tượng  áp dụng các công thức Lý học Đông phương vào khoa địa lý để đưa đến kết quả tốt đẹp hơn. Bộ địa lý Vi sư pháp vừa xuất bản năm 1996 đã cho ta biết vững vàng về Loan đầu.


Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$40 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.