English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
DỊCH HỌC TÂN BIÊN
Tác giả: Kim Hac TV
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 423 pages

Đạo trời biến hóa, mọi vật theo biến hóa mà thay đổi tính mệnh, đạo chuyển dời luôn, biến hóa mà không ở một chỗ, chan hòa khắp chốn, trên dưới vô thường, cương như dịch vị. Dịch vốn là biến, không biến chẳng phải là dịch, có biến mới thông, không thông chẳng thể biến...nắm chắc tượng lý dịch mà không máy móc, khô cứng, học vẹt thì mới dễ dàng tùy nghi vận dụng biến hóa...

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$40 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.