English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
LÝ THUYẾT TƯỢNG SỐ
Tác giả: Hoàng Tuấn
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 374 pages

Người khai sinh ra phương pháp này là nhà toán học kiêm triết gia Trần Đoàn. Ông sinh vào cuối đời Đường (618-906) nổi tiếng về tinh thông Dịch lý. Ông dùng 4 mốc lớn về thời gian của mỗi người khi được sinh ra, đã được Can Chi hóa thành 4 cặp gồm 8 chữ để tính toán, định vị con người cùng tính cách và số phận của họ trong Không-Thời Gian...

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$40 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.