English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
GIẢI MÃ NỐT RUỒI
Tác giả: Thúy Hồng
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 124 pages

Nốt ruồi thể hiện khí chất của một người, mà Khí đi theo dòng, nơi nào tụ Khí, ắt có nốt ruồi. Chỉ cần chúng ta chịu để ý, sẽ bắt gặp một số nốt ruồi quan trọng và nó có thể được coi là nốt ruồi đẹp. Nơi tụ Khí đó thường là điểm đến của sự hội tụ mà ngôn ngữ hiện đại hay gọi là "phản ứng dây chuyền"...

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$25 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.