English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
TỬ VI ĐẨU SỐ BỔ MỆNH THƯ - TẬP 2
Tác giả: Phan Tử Ngư
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 318 pages 

Cách đây hơn 2,500 năm, đạo Phật khi nghiên cứu về con người cho rằng con người có 9 thức. Trong đó 6 thức cho biết được con người đang tồn tại, còn 3 thức thuộc về tiềm thức. Với Tử vi, Trần Đoàn là người đầu tiên ở phương Đông nghiên cứu về thế giới tiềm thức đầy bí ẩn này. Ngay cả cách phân loại con người trong Tử vi cũng đem lại cho chúng ta nhiều điều bất ngờ lí thú.

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$35 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.