English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
BÁT TRẠCH MINH CẢNH
Tác giả: Cố Ngô Tự (Đời Minh)
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 310 pages

Bát Trạch Minh Cảnh là một bộ chuyên luận nổi tiếng về phong thủy dương trạch, là trước tác nổi tiếng của Bát trạch phái. Bát trạch phái sở dĩ chiếm địa vị cao nhất trong lĩnh vực Phong Thủy của Trung Quốc cổ đại, thịnh mãi không suy, nguyên nhân là do "Bát Trạch Minh Cảnh" cùng "Địa lý ngũ quyết"-là 2 cuốn sách điển hình đã biến những lý luận phong thủy phức tạp thành những kiến thức đơn giản...

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$30 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.