English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
ĐỔI VẬN CHO NGƯỜI MỆNH KHUYẾT- QUYỂN THU ĐÔNG
Tác giả: Lý Cư Minh
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 229 pages

Quan niệm về thiên mệnh của Nho gia, thuyết mệnh định tự nhiên của Đạo gia đều ra đời dưới ảnh hưởng của quan niệm thiên nhân hợp nhất. Thậm chí cổ nhân còn vận dụng quan niệm thiên nhân hợp nhất vào văn hóa mệnh lý bát tự.

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$30 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.