English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ & đóng góp ý kiến xây dựng cho trang web TuviGLOBAL ngày càng được phát triển tốt đẹp hơn trong suốt thời gian gần 20 năm qua.     THÁI ẤT TỬ VI CANH TÝ 2020 TRỌN BỘ NAM NỮ MẠNG (Nam & Nữ)     Xem Tử vi và Xem Hạn miễn phí     Dịch vụ mới cho mục Giải Đáp Nhanh 15 phút, Spread Betting (Cá Chênh Lệch), xin mời quý vị vào trang CHU DỊCH => Giải Đáp Nhanh 15 phút để biết thêm chi tiết.     Bàn Về 12 Giờ Âm Lịch & Cách Lấy Giờ Sinh Của TUVIGLOBAL     TuviGLOBAL đã có sách mới cập nhật: Tử vi đẩu số nhập môn. Tử vi trọn đời. So duyên lục thập hoa giáp (so tuổi vợ chồng). CHỌN VIỆC THEO LỊCH ÂM.     XEM SƠ LƯỢC TỬ VI MẬU TUẤT 2018     Cung cấp giờ sinh đúng     
XEM SƠ LƯỢC TỬ VI GIÁP NGỌ 2014
HẠN VẬN TỐT-XẤU NĂM GIÁP NGỌ [ 2014- 2015 ]
Bính Tý (19.02.1996 - 06.02.1997) - Dương nam
Bính Tý (19.02.1996 - 06.02.1997) - Dương nữ
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961) - Dương nam
Canh Tý (28.01.1960 - 14.02.1961) - Dương nữ
Giáp Tý (02.02.1984 - 19.02.1985) - Dương nam
Giáp Tý (02.02.1984 - 19.02.1985) - Dương nữ
Mậu Tý (10.02.1948 - 28.01.1949) - Dương nam
Mậu Tý (10.02.1948 - 28.01.1949) - Dương nữ
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Dương nam
Nhâm Tý (15.02.1972 - 02.02.1973) - Dương nữ
Sửu
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - Âm Nam
Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - Âm Nữ
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950) - Âm nam
Kỷ Sửu (29.01.1949 - 16.02.1950) - Âm nữ
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974) - Âm nam
Quý Sửu (03.02.1973 - 22.02.1974) - Âm nữ
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - Âm nam
Tân Sửu (15.02.1961 - 04.02.1962) - Âm nữ
Đinh Sửu (07.02.1997 - 27.01.1998) - Dương Nam
Đinh Sửu (07.02.1997 - 27.01.1998) - Dương Nữ
Dần
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Dương Nam
Bính Dần (09.02.1986 - 28.01.1987) - Dương Nữ
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951) - Dương Nam
Canh Dần (17.02.1950 - 05.02.1951) - Dương Nữ
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975) - Dương Nam
Giáp Dần (23.01.1974 - 10.02.1975) - Dương Nữ
Mậu Dần (28.01.1998 - 15.02.1999) - Dương Nam
Mậu Dần (28.01.1998 - 15.02.1999) - Dương Nữ
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Dương Nam
Nhâm Dần (05.02.1962 - 24.01.1963) - Dương Nữ
Mão
Ất Mão (11.02.1975 - 30.01.1976) - Âm Nam
Ất Mão (11.02.1975 - 30.01.1976) - Âm Nữ
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964) - Âm Nam
Quý Mão (25.01.1963 - 12.02.1964) - Âm Nữ
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952) - Âm Nam
Tân Mão (06.02.1951 - 26.01.1952) - Âm Nữ
Đinh Mão (29.01.1987 - 16.02.1988) - Âm Nam
Đinh Mão (29.01.1987 - 16.02.1988) - Âm Nữ
Thìn
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Dương nam
Bính Thìn (31.01.1976 - 17.02.1977) - Dương nữ
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Dương nam
Giáp Thìn (13.02.1964 - 01.02.1965) - Dương nữ
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Dương nam
Mậu Thìn (17.02.1988 - 05.02.1989) - Dương nữ
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Dương nam
Nhâm Thìn (27.01.1952 - 13.02.1953) - Dương nữ
Tỵ
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Dương nam
Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Dương nữ
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Dương nam
Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Dương nữ
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Dương nam
Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Dương nữ
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Dương nam
Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Dương nữ
Ngọ
Bính Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967) - Dương Nam
Bính Ngọ (21.01.1966 - 08.02.1967) - Dương Nữ
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Dương Nam
Canh Ngọ (27.01.1990 - 14.02.1991) - Dương Nữ
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Dương Nam
Giáp Ngọ (03.02.1954 - 23.01.1955) - Dương Nữ
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Dương Nam
Mậu Ngọ (07.02.1978 - 27.01.1979) - Dương Nữ
Mùi
Ất Mùi (24.01.1955 - 11.02.1956) - Âm Nam
Ất Mùi (24.01.1955 - 11.02.1956) - Âm Nữ
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980) - Âm Nam
Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980) - Âm Nữ
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992) - Âm Nam
Tân Mùi (15.02.1991 - 03.02.1992) - Âm Nữ
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968) - Âm Nam
Đinh Mùi (09.02.1967 - 29.01.1968) - Âm Nữ
Thân
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957) - Dương nam
Bính Thân (12.02.1956 - 30.01.1957) - Dương nữ
Canh Thân (16.02.1980 - 04.02.1981) - Dương nam
Canh Thân (16.02.1980 - 04.02.1981) - Dương nữ
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969) - Dương nam
Mậu Thân (30.01.1968 - 16.02.1969) - Dương nữ
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993) - Dương nam
Nhâm Thân (04.02.1992 - 22.01.1993) - Dương nữ
Dậu
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946) - Âm Nam
Ất Dậu (13.02.1945 - 01.02.1946) - Âm Nữ
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - Âm Nam
Kỷ Dậu (17.02.1969 - 05.02.1970) - Âm Nữ
Quý Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994) - Dương Nam
Quý Dậu (23.01.1993 - 18.02.1994) - Dương Nữ
Tân Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982) - Âm nam
Tân Dậu (05.02.1981 - 24.01.1982) - Âm nữ
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - Âm Nam
Đinh Dậu (31.01.1957 - 17.02.1958) - Âm Nữ
Tuất
Bính Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947) - Dương nam
Bính Tuất (02.02.1946 - 21.01.1947) - Dương nữ
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Dương nam
Canh Tuất (06.02.1970 - 26.01.1971) - Dương nữ
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Dương nam
Giáp Tuất (10.02.1994 - 30.01.1995) - Dương nữ
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Dương nam
Mậu Tuất (18.02.1958 - 07.02.1959) - Dương nữ
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983) - Dương nam
Nhâm Tuất (25.01.1982 - 12.02.1983) - Dương nữ
Hợi
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996) - Dương Nam
Ất Hợi (31.01.1995 - 18.02.1996) - Dương Nữ
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - Âm Nam
Kỷ Hợi (08.02.1959 - 27.01.1960) - Âm Nữ
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - Âm Nam
Quý Hợi (13.02.1983 - 01.02.1984) - Âm Nữ
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - Âm Nam
Tân Hợi (27.01.1971 - 14.02.1972) - Âm Nữ
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948) - Âm Nam
Đinh Hợi (02.01.1947 - 09.02.1948) - Âm Nữ
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.