English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
M: Miếu Địa   V: Vượng Địa   Đ: Đắc Địa   H: Hãm Địa   B: Bình Hòa       Kim   Mộc   Thủy   Hỏa   Thổ      
TỴPHU THÊ
 
THIÊN PHỦ M
Thiên Mã
Tam Thai
Đà La
Phá Toái
Cô Thần
Tang Môn
Quan Phủ
-
TUYỆT
105
NGỌHUYNH ĐỆ
 
THIÊN ĐỒNG H
THÁI ÂM H
Lộc Tồn
Thiên Hỉ
Thiếu Âm
Bác Sĩ
Địa Kiếp
Lưu Hà
+
THAI
115
MÙIMỆNH
 
VŨ KHÚC M
THAM LANG M
Địa Giải
Hóa Lộc
Hóa Quyền
Hoa Cái
Long Trì
Phượng Các
Giải Thần
Lực Sĩ
Kình Dương
Quan Phù
-
DƯỠNG
5
THÂNPHỤ MẪU
 TUẦN   TRIỆT
THÁI DƯƠNG H
CỰ MÔN Đ
Thiên Giải
Thiên Việt
Thiên Trù
Nguyệt Đức
Thanh Long
Kiếp Sát
Tử Phù
+
TRÀNG SINH
15
THÌNTỬ TỨC
 
Tả Phù
Thiếu Dương
Địa Không
Thiên Không
Hỏa Tinh
Phục Binh
Thiên La
+
MỘ
95Họ tên : Nhi
Sinh ngày 26 , Tháng 1 , Năm Kỷ Mão
Giờ Mùi
Âm Nữ
Cục : Thổ Ngũ Cục
Mệnh : Thành Đầu Thổ (Đất Trên Thành)
Sao chủ mệnh : Văn Khúc
Sao chủ thân : Thiên Đồng

Lượng Chỉ : 5 Lượng 7 Chỉ


DẬUPHÚC ĐỨC  THÂN
 TUẦN   TRIỆT
THIÊN TƯỚNG H
Phong Cáo
Văn Tinh
Thiên Quan
Bát Tọa
Thiên Hình
Thiên Hư
Tuế Phá
Tiểu Hao
-
MỘC DỤC
25
MÃOTÀI BẠCH
 
LIÊM TRINH Đ
PHÁ QUÂN H
Văn Xương
Ân Quang
Thiên Khốc
Linh Tinh
Thái Tuế
Đại Hao
-
TỬ
85
TUẤTĐIỀN TRẠCH
 
THIÊN CƠ M
THIÊN LƯƠNG M
Hữu Bật
Hóa Khoa
Long Đức
Đẩu Quân
Thiên Tài
Tướng Quân
Địa Võng
+
QUAN ĐỚI
35
DẦNTẬT ÁCH
 
Quốc Ấn
Thiên Phúc
Trực Phù
Bệnh Phù
Thiên Sứ
+
BỆNH
75
SỬUTHIÊN DI
 
Thai Phụ
Thiên Y
Hỷ Thần
Thiên Riêu
Quả Tú
Điếu Khách
-
SUY
65
NÔ BỘC
 
Thiên Khôi
Đào Hoa
Thiên Đức
Hồng Loan
Phúc Đức
Thiên Thọ
Phi Liêm
Thiên Thương
+
ĐẾ VƯỢNG
55
HỢIQUAN LỘC
 
TỬ VI B
THẤT SÁT V
Văn Khúc
Đường Phù
Hóa Kỵ
Tấu Thư
Thiên Quý
Bạch Hổ
-
LÂM QUAN
45
M: Miếu Địa   V: Vượng Địa   Đ: Đắc Địa   H: Hãm Địa   B: Bình Hòa       Kim   Mộc   Thủy   Hỏa   Thổ      


LƯU Ý KHI IN BẢN MÀU HOẶC TRẮNG ĐEN

Khi nhấn vào nút Print , bạn được chuyển sang phiên bản in ấn trong tab mới. Để in, vui lòng thực hiện các bước sau đây:

 • FireFox
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn File -- >Page Setup
  2. Chọn Print Background (colors & images)
  3. Trở lại menu của trình duyệt chọn Print
 • Chrome
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn Print
  2. Chọn More setting
  3. Chọn Backgound graphics
  6. Bấm Print để in
 • Internet Explorer
  1. Trên menu của Trình duyệt, chọn File -- >Page Setup
  2. Chọn Paper -- > Size = A4 210x297
  3. Trở lại menu của trình duyệt chọn Tools
  4. Internet Options
  5. Advanced
  6. Print background colors and images