English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
TIÊN THIÊN DIỆC SỐ
Tác giả: Lê Văn Nhàn
Quyển sách này gốc quẻ ông Quỷ cốc Tiên ông bày ra, nhứt động ngũ tịnh độn giáp toán trừ hay vô cùng, có 64 quẻ in lập thành coi thì biết hào phi thần, phục thần và quấy thần, thế thần, đóng ở đâu cũng biết khỏi lo, có chỉ rành tháng và ngày, ai tới coi sự chi biết đắc thất nên hư kết quả ứng chẳng sai, có sáu mươi mấy bài phú huỳnh kim giải nghĩa rất cao.
Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$35 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.