English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
TỰ XEM BÁT TỰ
Tác giả: Lý Cư Minh
Thể loại sách: Sách E-book
Tổng số trang: 222 pages

Tự học xem Bát tự cải vận.
Rất nhiều người cảm thấy hoài nghi về Bát tự học: "Chỉ tám chữ mà có thể dự đoán được về cả một đời người ? Liệu có thể được hay không ?"; "Những người sinh cùng giờ cùng ngày cùng tháng cùng năm có rất nhiều, chẳng lẽ vận mệnh của họ đều giống nhau hay sao ?"; "Khi xảy ra những tai họa lớn, khiến hàng nghìn, hàng vạn người cùng chết trong 1 ngày, có phải trong Bát tự của họ cùng ẩn chứa một loại thông tin ?"

Xem thêm với định dạng PDFMua Sách Download
$40 US

Xem giỏ hàng
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.