Tháng 10 12 2009

Lời Tựa

Lời tựa

 

Cáo lỗi! Trang tạm đóng cửa một thời gian.

 

Trang Blog được viết tiếp theo trang http://tuviglobal.com/chudich/ nhằm trình bày một lối thể nghiệm khác về môn học dự đoán. Điều khác của thể nghiệm sẽ là dự đoán Con người & Sự kiện qua báo chí mạng.

Báo chí mạng được chọn, chủ yếu ở trang mạng BBC.

Môn học dự đoán được đề cập trên trang, sẽ có 3 thể loại :

1- Dự Đoán Tứ Tượng.
2- Chu Dịch Tướng Học.
3- Dự Đoán Tính Danh.

Đây là 3 thể loại hoàn toàn mới, xưa nay chưa có. Và phương cách lấy thông tin trực tiếp từ cuộc sống để dự đoán, qua báo chí, cũng chưa có tiền lệ. Vì vậy, đây đó trong các bài dự đoán, sẽ có vài độ lệch tương đối khó thể tránh khỏi. Tác giả bài viết kính mong độc giả xa gần niệm tình lượng thứ.

Tác giả của các bài viết xin phép trang mạng BBC, về việc sử dụng các bài viết trên trang của quí báo, cho mục đích cá nhân nơi trang Blog (không kinh doanh).
Sẽ có một số thông tin được lấy từ những trang khác, tác giả sẽ ghi rõ nguồn trích dẫn.

Chân thành cảm ơn.

Saigon, ngày 11 tháng 8 năm 2009

Chu Tử Nam

Truly important essay creating answer www.essayclick.net/ that aims to furnish first-rate homework cooperation for learners.

Comments are closed.

Alibi3col theme by Themocracy