English | Vietnamese
Tìm sách E-book :
XEM SƠ LƯỢC TỬ VI MẬU TUẤT 2018     THÁI ẤT TỬ VI KỶ HỢI 2019 (Nam & Nữ)     TuviGLOBAL đã có sách mới cập nhật: Tử vi đẩu số nhập môn. Tử vi trọn đời. So duyên lục thập hoa giáp (so tuổi vợ chồng). CHỌN VIỆC THEO LỊCH ÂM.     Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ & đóng góp ý kiến xây dựng cho trang web TuviGLOBAL ngày càng được phát triển tốt đẹp hơn trong suốt thời gian 16 năm qua.     Cung cấp giờ sinh đúng     Bàn Về 12 Giờ Âm Lịch & Cách Lấy Giờ Sinh Của TUVIGLOBAL     Dịch vụ mới cho mục Giải Đáp Nhanh 15 phút, Spread Betting (Cá Chênh Lệch), xin mời quý vị vào trang CHU DỊCH => Giải Đáp Nhanh 15 phút để biết thêm chi tiết.     Xem Tử vi và Xem Hạn miễn phí     
Sơ lược Tử Vi 2014

Ất Mùi (24.01.1955 - 11.02.1956) - Âm Nữ

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

Kỷ Mùi (28.01.1979 - 15.02.1980) - Âm Nam

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Dương nữ

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

Quý Tỵ (14.02.1953 - 02.02.1954) - Dương nam

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Dương nữ

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

Kỷ Tỵ (06.02.1989 - 26.01.1990) - Dương nam

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]  

Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Dương nữ

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

Ất Sửu (20.02.1985 - 08.02.1986) - Âm Nữ

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

Đinh Tỵ (18.02.1977 - 06.02.1978) - Dương nam

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

Ất Tỵ (02.02.1965 - 20.01.1966) - Dương nữ

XEM SƠ LƯỢC TỬ VI NĂM GIÁP NGỌ [ 2014 - 2015 ]

THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Xin nhấn vào đây.